Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego wybrana! Tworzą ją: Lena Nowak- przewodnicząca; Aleksandra Cieśla i Julia Sworacka - zastępczynie; Karolina Rusek-sekretarz; członkowie rady- Oliwia Skoracka, Patrycja Snela, Amelia Szłapka. Funkcję opiekuna samorządu będzie pełniła p. Monika Włoch. Gratulujemy nowej radzie i życzymy owocnej pracy!

rada su 2022

 

Choć wakacje toprzyjemny czas, nadszedł ich kres. Nastał czas ponownego spotkania w szkolnych murach. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 1 września o godz. 9:00 na boisku szkolnym. W uroczystości wzięli udział dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Podczas apelu dyrektor szkoły, pan Robert Plewka, opowiedział o planach na najbliższy rok oraz przywitał nowych uczniów naszej szkoły. Potem głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Wiesława Skoracka. Następnie rozeszliśmy się do klas na krótkie spotkania z wychowawcami. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy sukcesów, a nauczycielom - cierpliwości!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu informuje, że od dnia 4 września 2022r. nie będzie możliwości odpisywania kwot za wykupione obiady, które nie zostały zjedzone.
Wyjątek stanowić będzie pobyt dziecka w szpitalu. Nastąpi to po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu pani intendent na nr telefonu - 655 180 143 wewnętrzny 36.
Jeśli uczeń nie zjadł obiadu z powodu nieobecności w szkole, obiad może być odebrany przez rodzica lub rodzeństwo każdego dnia w godzinach:
12:00-12:30
13:00-13:30
14:00-14:30

W trakcie spożywania obiadu w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przed szkołą, ze względów bezpieczeństwa ulica M. Konopnickiej na odcinku od ul Mierosławskiego do parku będzie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego.

Wejście do szkoły będzie możliwe jedynie od strony boiska szkolnego. Zakaz obowiązuje do odwołania (do momentu zakończenia prac na ul. Konopnickiej).

Dyrektor szkoły 

Robert Plewka

W kończącym się dziś roku szkolnym nasza szkoła brała udział w programie Insta.Ling

certyfikat installing2

Dyrektor szkoły informuje, że w czwartek 01.09.2022 kursy autobusów będą odbywały się według poniższego harmonogramu.
a) dowozy:

- Uczniowie przyjeżdżają na godz. 9:00 zgodnie z podziałem na kursy i klasy.
z Wydorowa – godz. 7:55
z Nietążkowa – godz. 8:00 (I kurs, uczniowie dowożeni z klas V-VIII)
z Nietążkowa – godz. 8:15 (II kurs, uczniowie dowożeni z klas I-IV)
z Poladowa – godz. 8:35 ( uczniowie dowożeni z klas I-VIII)

z Bielaw/ Żegrówka – godz. 8:05 ( I kurs, uczniowie dowożeni z klas V-VIII)
z Bielaw/ Żegrówka – godz. 8:30 (II kurs, uczniowie dowożeni z klas I-IV)

b) odwozy:
klasy I-III ok. godz. 10:00
klasy IV – VIII ok. godz. 10:30

Czytaj więcej...

rozpoczęcie roku

obiady wrzesień 2022

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023 dostepny w pliku pdf: kliknij tutaj

podręcziki