W październiku na lekcjach historii uczniowie klas piątych realizowali zajęcia, na których poznawali i poszerzali wiedzę z zakresu mitologii greckiej.Dzieci przygotowały stroje i atrybuty,opowiadały historie i wcieliły się w role bogów z Olimpu.

Fot. IR

mitologia kl.5

 

Uczniowie klas 8d i 8f uczestniczyli w ramach lekcji języka polskiego oraz akcji "Szkoła pamięta" w projekcie edukacyjnym. Najpierw prezentowali na lekcjach losy swoich rodzin w czasie II wojny światowej. Pokazywali także źródła: listy, zdjęcia, kartki, książki. Projekt zakończył spacer do miejsc związanych z rozstrzelaniami w 1939 w Śmiglu, ponieważ wśród młodzieży są praprawnukowie rozstrzelanych.
Fot. MW

8d szkola pamieta 8f

20 października uczniowie z klasy Va i Vc wybrali się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Podczas zwiedzania piątoklasiści obejrzeli obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia oraz wioskę wczesnopiastowską. Jednym z założeń wycieczki było ukazanie dzieciom kontrastu pomiędzy życiem dzisiejszym a życiem naszych przodków. 

Biskupin 1   Biskupin 2

Fot. BP

 

25 października uczniowie klasy 6b i 5d wyjechali na wycieczkę do kina w Lesznie oraz zwiedzili pałac w Trzebinach. W czasie wyjazdu piąto- i szóstoklasiści poznali wyniki badań Specjalistycznej Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz podziwiali uroki złotej polskiej jesieni w ponad 5 hektarowym parku przylegającym do pałacu.
Fot. MJ

wycieczka kl.6b 5d

 

OBIADY LISTOPAD

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 2e i 3a biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Europa i Ja”, którego celem jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.
Fot. BŁ, OD

europa i ja1 europa i ja2

Komunikat

 

W związku z comiesięczną aktualizacją list uczniów dowożonych dla przewoźnika dowozów szkolnych, rodzice uczniów dowożonych są zobowiązani do pisemnego powiadomienia koordynatora dowozów szkolnych - panią Marzenę Kowalczyk o każdej zmianie. Dotyczy ona rezygnacji lub rozpoczęcia dowozów szkolnych przez ucznia. Pisemną informację należy przesłać z tygodniowym wyprzedzeniem na adres:  swietlica@sp.smigiel.pl

 

Koordynator dowozów szkolnych

                                                                                                                           Marzena Kowalczyk

17 października br. gościliśmy w szkole pracowników oraz wolontariuszy Fundacji CAT: Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie. Wizyta miała na celu zaprezentowanie organizacji CAT oraz leszczyńskich szkół projektu Erasmus + oraz zakresu współpracy i wspólnie zrealizowanych inicjatyw ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych INGA.
Uczniowie klas 8 udział wzięli w spotkaniu z wolontariuszami z Ugandy, Gruzji i Turcji.
Fot. IS

spotkanie wolontariusze 

Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom rodziców uczniów naszej szkoły, Rada Rodziców utworzyła swoją stronę na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do obserwowania:
RR fb logo

życzenia den