W związku z wymogiem comiesięcznej aktualizacji u przewoźnika list uczniów dowożonych, rodzice tych uczniów są zobowiązani pisemnie powiadomić dyrektora szkoły o każdej zmianie. Dotyczy to rezygnacji lub rozpoczęcia dowozów przez ucznia. Powyższą informację należy złożyć z tygodniowym wyprzedzeniem do wychowawcy świetlicy.

Koordynator dowozów szkolnych

                                                                                                                          Marzena Kowalczyk

wniosek stypendium

Link do strony OPS w Śmiglu - kliknij tutaj

Harmonogram kursów autobusów szkolnych obowiązujący od 5 września 2023r. 

dowozy

odwozy

autobus szkolny

Dyrektor szkoły informuje, że w poniedziałek 04.09.2023 r. dowozy do szkoły będą odbywały się według poniższego harmonogramu. Uczniowie przyjeżdżają na godz. 9:00 zgodnie z podziałem na kursy i klasy.

Harmonogram kursów autobusów w dn. 4 września 2023

 

rozpoczecie roku 

 

obiady wrzesień

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 w pliku pdf.

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI KUPUJE SZKOŁA, OPRÓCZ RELIGII.

 

 

absolwenci 2023001 Aabsolwenci 2023002 Babsolwenci 2023003 Cabsolwenci 2023004 Dabsolwenci 2023005 Eabsolwenci 2023006 Fabsolwenci 2023007 G

Foto:  Ariel Brzozowski

W piątkowy ranek, 23 czerwca br., społeczność szkolna zebrała się na boisku szkolnym, aby uczestniczyć w okolicznościowym apelu. Na początku przywitano zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: radny miejski: Piotr Majer, przewodnicząca Rady Rodziców – Wiesława Skoracka. Po okolicznościowych przemówieniach chłopcy i dziewczęta z klas ósmych złożyli uroczyste ślubowanie. Po nim przyszedł czas na wręczenie nagród. Milena Kaminiarz i Iga Samoląg, uczennice klasy ósmej, otrzymały nagrodę radnych Rady Miasta. Marta Samoląg, Amelia Krysztof i Adam Lorenz odebrali wyróżnienie od dyrektora dla osób, które uzyskały najwyższą średnią w szkole. Następnie ósmoklasiści, którzy uzyskali najlepsze wyniki, odebrali z rąk pana dyrektora Roberta Plewki okolicznościowe dyplomy. Potem pożegnano p. Łucję Majchrzak, Jolantę Bremborowicz i Barbarę Ławniczak. Po czym najstarsi uczniowie podziękowali osobom, które towarzyszyły im podczas nauki, a sami odebrali mądre wskazówki i życzenia na kolejny etap edukacji. Uroczystość zakończyło rozdanie świadectw przez wychowawców, a potem wszyscy, nauczyciele i uczniowie, ruszyli realizować swoje wakacyjne plany.

zakończenie roku szkolnego 097 zakończenie roku szkolnego 094

Galeria Zakończenie roku szkolnego