Szkolna komisja wyborcza w obecności pana dyrektora, Roberta Plewki, ogłosiła 28 września wyniki wyborów. Członkami rady Samorządu Uczniowskiego zostali: Marta Samoląg z kl. 7a (przewodnicząca); Antoni Grześkowiak z kl. 6e  (zastępca); Sebastian Spychała z kl. 6d (sekretarz); Aleksandra Braja z kl. 6a (członek stały), Zuzanna Kozak z kl. 6c (członek stały) i Bartosz Hamrol z kl. 6b (członek stały). Funkcję opiekuna będzie pełniła p. Monika Włoch. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

nowa rada SU 1 nowa rada SU

27 września odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała komisja, która przygotowała listy uczniów upoważnionych do głosowania. Na ich podstawie wydawane były karty do głosowania. Po przygotowaniu lokali wyborczych, które znajdowały się na parterze i pierwszym piętrze, przyszedł czas na oddawanie głosów na jednego z ośmiorga kandydatów. Do głosowania uprawnionych było 800 osób, a w wyborach, które przebiegały bez zakłóceń, wzięło udział 744 uczniów. Wyniki głosowania zostaną podane wkrótce.

wybory 1 

Galeria Wybory do rady samorządu 2023

obiady październik 2023

W czwartek 14 września zorganizowano spotkania uczniów klas I z funkcjonariuszkami KPP w Kościanie - mł. asp. Pauliną Piechowiak oraz st. sierż. Aleksandrą Żak. Zaproszeni goście przypomnieli dzieciom najważniejsze zasady właściwego zachowania w drodze do i ze szkoły. Po części teoretycznej przyszedł również czas na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce. Serdecznie dziękujemy paniom policjantkom za owocne zajęcia. 🙂👮‍♀️

spotkanie z policją 04   spotkanie z policją 33

Zdjęcia w galerii: Spotkanie pierwszoklasistów z policją

IWa

W sobotę 16 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział wraz z opiekunami p. K. Marciniakiem, p. R. Primlem, p. D. Strzelczyk w XXVII Biegu Olimpijskim im. Ireny Szewińskiej w Racocie.
Fot. KM

bieg racot

Uczniowie klasy II e zwiedzili pod okiem opiekunów (p. A. Jankowskiej i K. Grockiej) Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Zapoznali się z zasadami check - in, przechodząc m.in. przez ścieżkę pasażera, w trakcie której omówione zostały podstawowe zasady funkcjonowania lotniska. Uczestnicy wycieczki mieli również okazję obserwować start oraz lądowanie samolotu, stojąc niemalże na pasie startowym lotniska. Poznali też specyfikację pracy służb lotniskowych tj. Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony.

Fot. AJ

2e lotnisko

Wrzesień w szkole upływa pod hasłem „Szkolna kampania ZERO WASTE”. Grupa 23 uczniów z kl. 7, pod okiem pani Izabelli Szablewskiej, w ramach projektu „WłączMy Zero Waste” przygotowała dla społeczności szkolnej inicjatywy, których celem jest zachęcenie do minimalizowania odpadów oraz dbania o środowisko. W ostatnich dniach najmłodsi uczniowie udział wzięli w zabawie „Skocznym krokiem do ekologii”, w której musieli ich wykonać pięć zadań, które przygotowała grupa pojektowa.
Projekt pt. "WłączaMY ZERO WASTE" jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO (Lider), Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia), Društvo Ekologia Brez Meja (Słowenia). Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Fot. IS

zero waste1 zero waste2

27 września br. odbędą się w naszej szkole wybory do rady Samorządu Uczniowskiego. Do 14 września br. potencjalni kandydaci w wyborach zbierali podpisy wśród uczniów popierających ich kandydatury. Następnie musieli złożyć listy u opiekuna Samorządu Uczniowskiego, p. Moniki Włoch. Po czym komisja wyborcza przystąpiła do pracy i sprawdziła, czy dane i podpisy zawarte na kartkach są autentyczne. Ponieważ wszystkie zgłoszone listy zawierały odpowiednią, określoną w ordynacji wyborczej, ilość podpisów, ramowy program wyborczy, a podane dane były prawdziwe, komisja podała do wiadomości listę kandydatów. W wyborach do rady Samorządu Uczniowskiego kandydują: 1. Aleksandra Braja, kl. 6a; Bartosz Hamrol, kl. 6b; Antoni Grześkowiak, kl. 6e; Zuzanna Kozak, kl. 6c; Aleksander Landzwojczak, kl. 7b; Marta Samoląg, kl. 7a; Sebastian Spychała, kl. 6d; Nikola Wojciechowska, kl.7d.

Twój głos Twój wybór Nasza szkoła Post na Facebooka Krajobraz

komunnikat obiady

Rodzice, chcący zapisać dziecko do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024, zobligowani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w szkole przy portierni.
Ww. dokument należy przekazać wychowawcy klasowemu do czwartku 07.09.2023r.
• kartę zgłoszeniową obowiązkowo wypełniają i dostarczają do wychowawców rodzice uczniów dowożonych;
• ww. kartę rodzic wypełnia tylko raz w danym roku szkolnym;
• o wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy szkolnej lub dowozu, rodzic informuje każdorazowo wychowawców świetlicy za pomocą e-dziennika lub w formie pisemnej.

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dostępna w zakładce "Do pobrania".