12 grudnia 2022r. gościliśmy w naszej szkole nauczycielki ed. wczesnoszkolnej ze szkoły w Wolsztynie, które chciały zapoznać się ze sposobem pracy dydaktyczno – wychowawczej opartej na koncepcji planu daltońskiego. Panie uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, zapoznały się ze stosowanymi przez nas środkami dydaktycznymi i wykorzystywanymi materiałami. W czasie wizyty nauczycielki naszej szkoły wykorzystujące założenia planu daltońskiego chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem oraz wspólnie z dyrektorem szkoły odpowiadały na pytania gości. Cieszy nas, że mogliśmy podzielić się korzyściami płynącymi ze stosowania planu daltońskiego w edukacji. (JS)

wizyta plan daltoński

W ostatni weekend listopada kilku nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w dwudniowej XI Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej „Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”, która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna konferencja stworzyła również niebywałą okazję do zaprezentowania dobrych praktyk. Uczestnicy w ciągu dwóch dni wzięli udział w licznych wykładach i warsztatach. Podczas wizyt studyjnych nauczyciele mieli okazję poznać praktyczne rozwiązania i ciekawe pomysły, które z powodzeniem można przenieść do innych szkół. Wśród nauczycieli biorących udział w konferencji byli także nauczyciele, którzy w tym roku zaczęli pracę w naszej placówce. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić ich do pracy planem daltońskim.

Konferencja Daltońska była wydarzeniem międzynarodowym. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów Hansa Wenke z Holandii, prof. UAM dr hab. Renaty Michalak, prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego oraz wielu innych wybitnych specjalistów i praktyków. Spotkania obfitowały w wiele inspiracji i momentów skłaniających do refleksji nad swoją codzienną pracą.

konferencja plan daltoński

17 marca 2022r. w ramach Otwartych Dni Planu Daltońskiego nasza szkoła zorganizowała spotkanie online dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół w Krośnie. Dyrekcja i nauczyciele z Krosna zaciekawieni koncepcją planu daltońskiego chcieli zaczerpnąć informacji dotyczących korzyści wynikających z praktycznego wykorzystywania planu daltońskiego w edukacji. Spotkanie odbywało się na podstawie wcześniej przygotowanej prezentacji multimedialnej, która zawierała przede wszystkim zdjęcia dokumentujące nasze codzienne „daltońskie działania”. Na wstępie dyrektor szkoły Robert Plewka oraz koordynator ds. Planu Daltońskiego w szkole pani Renata Kamieniarz opowiedzieli o początkach Pedagogiki Planu Daltońskiego w naszej szkole. W dalszej części spotkania swoim doświadczeniem podzieliły się nauczycielki realizujące plan daltoński w bieżącej pracy: Barbara Ławniczak, Hanna Mielcarek, Renata Kamieniarz, Anna Smelkowska, Katarzyna Grocka, Joanna Spalony. Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami płynącymi ze strony wicedyrektor szkoły w Krośnie, która zainteresowana była m. in. procesem certyfikacji placówki. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie dla nauczycieli ze szkoły w Krośnie inspiracją do dalszych działań edukacyjnych.


podziękowanie

JS

Pod koniec listopada czternastu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w dwudniowej X Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej „Plan Daltoński w kulturze wzajemnego uczenia się”. Tegoroczna konferencja została zorganizowana w formule on-line, która z jednej strony ograniczała możliwości spotkań i dyskusji, ale jednocześnie umożliwiła uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach większej liczbie nauczycieli. Formuła on-line stworzyła również niebywałą okazję do zaprezentowania dobrych praktyk. Uczestnicy w ciągu dwóch dni wzięli udział w licznych wykładach i warsztatach. Szkoły i przedszkola daltońskie podczas wizyt studyjnych zaprezentowały praktyczne rozwiązania i ciekawe pomysły, które z powodzeniem można przenieść do innych szkół. Szczególnie interesujące rozwiązania przedstawiła szkoła z Wapnicy. Konferencja Daltońska była wydarzeniem międzynarodowym. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów Hansa Wenke i Annemerie Wenke z Holandii, dr Davida Bensona z USA. Kaj Schwermer i Naoko Nunomura przedstawili jak plan daltoński sprawdza się w szkole w Tokio. Wśród wykładowców nie zabrakło także prof. UMCS dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, prof. dr hab. Ewy Marii Filipiak.
Spotkania obfitowały w wiele inspiracji i momentów skłaniających do refleksji nad swoją codzienną pracą. Podczas konferencji zaprezentowano nowe logo Polskiego Stowarzyszenia DALTON, które działa od 10 lat.

Sukcesem dla naszej szkoły zakończył się proces recertyfikacji, na mocy którego przyznano nam Certyfikat Szkoły z klasami daltońskimi. W czerwcu br. odbył się audyt w czasie, którego nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Renata Kamieniarz, Barbara Ławniczak, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska, Katarzyna Grocka, Magdalena Habernik – Tomowiak, Joanna Spalony zaprezentowały swoje działania w zakresie Pedagogiki Planu Daltońskiego. Dyrektor szkoły, który od samego początku wspiera nauczycieli we wprowadzaniu pozytywnych zmian otrzymał list gratulacyjny od Prezes Polskiego Stowarzyszenia DALTON Katarzyny Dryjas. Pani prezes wyraziła swoje uznanie dla podejmowanych na wysokim poziomie przez dyrekcję i nauczycieli działań zgodnych z koncepcją Pedagogiki Planu Daltońskiego. Ogromnie się cieszymy i nadal doskonalimy umiejętności „daltońskie”, aby zapewniać swoim uczniom optymalne warunki na wszystkich płaszczyznach rozwoju.

certyfikat1   list1

Motto edukacji daltońskiej: ,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno” (Helen Parkhurst) przyświeca naszej pracy każdego dnia, również w okresie zdalnej edukacji. Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca i refleksja to filary planu daltońskiego, które mimo okresu zdalnej edukacji, kształtowałyśmy przez cały rok szkolny wśród naszych najmłodszych uczniów. Aby to było możliwe, w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii, aktywnie uczestniczyłyśmy w formach doskonalenia zawodowego.

W listopadzie 2020r. brałyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej online - „Horyzonty współpracy”, natomiast w kwietniu 2021 r. w szkoleniu „Plan Daltoński online – wykorzystanie narzędzi internetowych w planowaniu pracy samodzielnej uczniów”. Zwłaszcza ostatnia z wymienionych form kształcenia wzbogaciła nasz warsztat pracy o nowe, niezbędne narzędzia do pracy z dziećmi na odległość. Realizowałyśmy wiele zadań, aby dać dzieciom możliwość samodzielnego planowania, wykonywania oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. Po powrocie do stacjonarnej formy nauki wszyscy z radością wróciliśmy do naszych niezawodnych pomocy „daltońskich”, za którymi wszyscy się stęskniliśmy.

dalton 2021


JS

18 listopada na Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo–Dydaktyczna na temat „Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego”. Wzięły w niej udział nauczycielki naszej szkoły Katarzyna Grocka, Joanna Spalony, Renata Kamieniarz, Olena Nowak, Barbara Ławniczak, Agnieszka Jankowska, Marta Ruta i Ewa Marecka.

dalton konferencja 1   dalton konferencja 2 

Tematem konferencji była motywacja uważana przez psychologów za najważniejszy czynnik sprzyjający efektywnemu uczeniu się. Uczestnicy konferencji, którzy przybyli z różnych zakątków Polski wysłuchali wykładów Roela Röhnera, dr Marka Kaczmarzyka oraz Katarzyny Dryjas. Następnie wręczono certyfikaty nowym placówkom daltońskim, do których dołączyła szkoła w Pudliszkach. Nauczyciele tej szkoły w poprzednim roku szkolnym gościli w śmigielskiej szkole podczas wizyty studyjnej. Bardzo ciekawym punktem konferencji była prezentacja szkół daltońskich z Shenzheni i Wenzhou w Chinach oraz z Izmiru w Turcji. Nauczyciele prezentowali swoje placówki. Z pasją opowiadali o swojej przygodzie z planem daltońskim. Na uczestnikach konferencji duże wrażenie wywarli przede wszystkim goście z Chin. Nauczyciele wzięli także udział w warsztatach, których temat także dotyczył szeroko rozumianej motywacji ucznia. 

Konferencja była także płaszczyzną spotkań z nauczycielami z innych szkół, dała możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów dotyczących pedagogiki planu daltońskiego.  Mamy nadzieję, że będzie ona dla nauczycieli inspiracją w dalszym działaniu edukacyjnym. Kolejna konferencja odbędzie się w Poznaniu.

 

Renata Kamieniarz

Dnia 11 czerwca 2019 roku miała miejsce w naszej szkole wizyta studyjna nauczycieli uczących w gminie Krobia . Nauczyciele w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizują projekt: „Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”. Priorytetem tego projektu jest zapoznanie nauczycieli z koncepcją planu daltońskiego. 18 goszczących u nas nauczycieli mogło z bliska przyjrzeć sie pracy nauczycieli opartej na zastosowaniu koncepcji daltońskiej. Goście uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w trzech klasach pierwszych i w dwóch ,,zerówkach". Zajęcia przeprowadziły panie: Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska, Renata Kamieniarz, Katarzyna Grocka i Rozalia Dekiert. Nauczyciele z Krobi i okolic mogli obserwować środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć oraz zgromadzone przez nas materiały. W czasie wizyty nauczyciele naszej szkoły opowiadali o swoich rozwiązaniach stosowanych na co dzień w pracy z dziećmi. Duże wrażenie na gościach zrobiły zagospodarowane korytarze , które stanowią dodatkową przyjazną przestrzeń dla dzieci. Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z dyrektorem naszej  szkoły, który odpowiedział na ich pytania. Cieszy nas, że mogliśmy  podzielić się naszym doświadczeniem.

dalton wizyta

Dnia 20 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Śmiglu odbędzie się

DALTOŃSKI DZIEŃ OTWARTY.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do dyrektora szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie niektórych klas pierwszych realizują pracę dydaktyczno - wychowawczą według koncepcji Planu Daltońskiego. W pozostałych klasach wprowadzane są tylko pewne elementy planu, takie jak dyżury czy plan dnia .  

Już od początku roku szkolnego dzieci pełniły różne dyżury , które ułatwiają organizację pracy w klasie. Przykładem ulubionych dyżurów pełnionych przez dzieci są: ,,Dyżur Klucznika", ,,Pierwsza Para", "Asystent Sprzętu Sportowego" czy "Strażnik Czasu". Dyżury w danym tygodniu pełni każdy uczeń. Każdy jest też odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie swojego dyżuru. Dzieci uczą się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi.

Od listopada 2018 roku uczniowie zaczęli planować zadania, które wykonują w ciągu tygodnia. Pierwszaki odpowiedzialnie wywiązują się z zaplanowanych zadań. Sprawia im to wielką przyjemność. Zgodnie z zasadami Planu Daltońskiego chętnie sobie pomagają. W niektórych klasach uczniowie samodzielnie wykonali pierwsze książeczki ze zgromadzonych kart pracy.

pl dalton 14   pl dalton 16

Zdjęcia: Plan Daltoński w naszej szkole 2019