prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2023 / 2024

Wiesława Skoracka - przewodnicząca

Piotr Błaszkowski - z-ca przewodniczącej

Małgorzata Wawrzyniak - sekretarz

Iwona Paul - skarbnik

członkowie prezydium:

Kenkel Karolina

Marta Styzińska-Maćkowiak 

Ewelina Konieczna 

 

mail do kontaktu:  radarodzicow@sp.smigiel.pl