Szkoła Podstawowa w Śmiglu informuje, że na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) posiada skrytkę o nazwie Skrytka_ESP (adres: /sp_smigiel/SkrytkaESP). Na przedmiotowy adres skrytki, użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję. Można tego dokonać korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.
           Ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (litera P, piąta pozycja – uszeregowanie alfabetyczne), lub pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego+&idPodmiotu=MAiC .