Kadra pedagogiczna: 


Piotr Andrynowski –nauczyciel fizyki, informatyki,  techniki
Iwona Baranowska – nauczycielka języka polskiego,
Mateusz Boroń - nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof Chudak - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa
Aldona Cichocka – nauczycielka matematyki, techniki
Nel Cichoszewska - nauczycielka biblioteki
Anna Czajka - nauczycielka wspomagająca
Rozalia Dekiert - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Domagała – nauczycielka świetlicy
Olga Domagała - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Katarzyna Grocka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolna, logopedka
Magdalena Habernik-Tomowiak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Honorata Jagodzik – nauczycielka wspomagająca
Agnieszka Jakubiak - nauczycielka języka angielskiego,
Agnieszka  Jankowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Monika Janowicz - nauczycielka historii
Renata Kamieniarz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Kamińska – nauczycielka świetlicy
Olga Konys - pedagożka specjalna, psycholożka
Marzena Kowalczyk – nauczycielka świetlicy
Marlena Kowalska - nauczycielka języka angielskiego
Agata Kulus – nauczycielka języka  polskiego
Mateusz Kuśnierczak - nauczyciel języka angielskiego
Anna Maćkowiak - nauczycielska matematyki
Aneta Matuszczak - nauczycielka chemii, biologii
Karol Marciniak - nauczyciel wychowania fizycznego,
Agnieszka Matuszkowiak – nauczycielka języka angielskiego,
Daria Mielcarek - nauczycielka języka angielskiego,
Hanna Mielcarek– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Ilona Mueller – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Olena Nowak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki
Anna Nowicka - nauczycielka języka angielskiego
Joanna Pawlicka – nauczycielka języka polskiego
Barbara Perz – nauczycielka matematyki
Barbara Piekarska - nauczycielka biologii, informatyki,  geografii
Dagmara Piątek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki
Magdalena Plewka  – nauczycielka języka angielskiego
Robert Plewka - nauczyciel wychowania fizycznego
Beata Pogoda - nauczycielka języka angielskiego
Żaneta Prajs - nauczycielka religii
Ryszard Primel – nauczyciel wychowania fizycznego
Monika Przybylska - nauczycielka wspomagająca
Alicja Przybyłek – nauczycielka plastyki, techniki
Dominika Rusek – nauczycielka biologii, przyrody, nauczycielka wspomagająca
Ilona Rząsa - nauczycielka języka polskiego, historii
Krystyna Schulz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, przyrody,
Miriam Siejej - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Skrzypczak - nauczycielka informatyki, matematyki
Anna Smelkowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Joanna Spalony - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna
Hanna Spławska - Dobroń - nauczycielka geografii
Danuta Strzelczyk – nauczycielka wychowania fizycznego
Izabella Szablewska – nauczycielka doradctwa zawodowego, nauczycielka wspomagająca
Kinga Szczerbal – nauczycielka matematyki
Wiktoria Szejn – nauczycielka języka angielskiego
Agnieszka Szmytowicz - nauczycielka języka polskiego
Monika Szudra – nauczycielka religii, wychowania do życia w rodzinie, historii
Małgorzata Szymańska – nauczycielka muzyki, plastyki, świetlicy
Ewelina Świdzińska – nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, nauczycielka wspomagająca
Marta Tomczak – terapeutka pedagogiczna, nauczycielka wspomagająca
Michał Tomczak – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
Izabela Wajske - pedagożka
Wojciech Wieczorek - nauczyciel wychowania fizycznego
Rita Wielińska – nauczycielka języka niemieckiego, świetlicy
Aldona Wleklik - nauczycielka religii, logopedka
Iwona Włoch –  nauczycielka matematyki, informatyki
Monika Włoch - nauczycielka języka polskiego, logopedka
Magdalena Woś - polonistka, nauczycielka biblioteki, logopedka
Magdalena Zimniak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Żak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka świetlicy