W okresie od 20 do 29 maja na terenie szkoły realizowany był Tydzień Doradztwa Zawodowego. Był to cykl wydarzeń adresowanych do wszystkich uczniów, który miał na celu przygotowanie ich do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Z uczniami klas VI spotkała się doradczyni zawodowa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Kościana pani Agnieszka Kubicka. Zajęcia dotyczyły motywacji w procesie rozwijania własnych zasobów, pracy nad sobą oraz umiejętności poszukiwania informacji, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno - zawodowej.

Dla uczniów klas VII i VIII zorganizowano warsztaty. Pierwsze z nich dotyczyła przedsiębiorczości. Trener biznesu pan Jakub Grzelka oraz pani Sylwia Waszak z Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z Kościana przeprowadzili z uczniami dodatkowo grę symulacyjną dotyczącą tworzenia firmy, funduszy i finansowania. Drugie warsztaty z udziałem doradczyń zawodowych, pań Moniką Rymaniak i Bernadettą Wawrzyniak z Powiatowego Urzędu Pracy z Kościana dotyczyły lokalnego rynku oraz predyspozycji zawodowych.

Zawodowa Liga Klas to kolejne wydarzenie, w które zaangażowani zostali wszyscy uczniowie klas IV - VI. Liga polegała na wykonaniu 10 zadań z zakresu doradztwa zawodowego. W wyniku rywalizacji uczniowie poznali nowe zawody, ich specyfikę i zakres zadań. Klasy IV, V i VI, które wykonały zadania w najkrótszym czasie i uzyskała największą liczbę punktów, zdobyły voucher.

Nie zbrakło też atrakcji dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dla klas I - III zorganizowano piknik "Mali odkrywcy świata zawodów". Uczniowie mieli za zadanie wykonać sześć różnych zadań z zakresu doradztwa zawodowego, natomiast w drugiej części spotkania były gry i zabawy, rozgrywki sportowe, dmuchane zamki oraz pokaz wozu strażackiego. Dodatkowo trzy klasy udały się na wycieczkę zawodoznawczą na lotnisko Ławica w Poznaniu. Uczniowie klasy 1D i 2D spotkali się z panią doktor weterynarii Dorotą Rucińską, która przybliżyła im zawód weterynarza.
Z uczniami klasy 5B spotkali się pracownicy firmy Enea Operator Odział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno, natomiast z uczniami klasy 5D i 6D pan Krzysztof Braja - Szefem Działu Techniki, który przybliżył im zawód inżyniera.

W realizację TDZ zaangażowały się instytucje, firmy i osoby prywatne, którym pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie.

- Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
- Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościanie
- VETLOGIC lek. weterynarii Dorota Rucińska
- Enea Operator Odział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno
- Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
- Centrum Kultury w Śmiglu
- Pani Izabela Bordecka
- Pan Krzysztof Braja

Galeria Tydzień Doradztwa Zawodowego

https://www.owp.koscian.net/Szkolny_Tydzien_Doradztwa_Zawodowego_w_SP_w_Smiglu.html