Ponad 20 uczniów klas VI przystąpiło do projektu "WłączaMy ZERO WASTE", którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. Pierwsze warsztaty, które odbyły się we wtorek 4 kwietnia, były wprowadzeniem w ideę projektu i poprowadziła je trenerka CREO pani Anna Kaczmarek. 

warsztaty creo1Fot. IS

Celem projektu, który będzie realizowany do 30 kwietnia 2024 roku, jest:
- wzrost wiedzy o ekologii ZERO WASTE/ LESS WASTE
- wzrost umiejętności związanych z planowaniem i realizowaniem działań prospołecznych uczniów i uczennic, ale także nauczycieli,
- rozwój wolontariatu szkolnego i angażowanie społeczności szkolnej
w działania prospołeczne.
Szkolnym koordynatorem grupy projektowej jest doradca zawodowy - Izabella Szablewska.

W ramach projektu planowane są warsztaty oraz 4 incjatywy, które przygotują i zrealizują sami uczestnicy projektu.