Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 4 września 2023 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 - 26 stycznia 2024

 I półrocze
 22 grudnia 2023 godz.16 Podanie informacji o zagrożeniach: oceną niedostateczną, naganą oceną zachowania; nieklasyfikowaniem.

23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 26 stycznia 2024 Wystawienie ocen półrocznych

29 stycznia - 21 czerwca 2024

 II półrocze

11 - 25 lutego 2024 roku Ferie zimowe
wg terminarz ustalonego z ks.proboszczem rekolekcje

28 marca - 2 kwietnia 2024 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 maja 2024 roku

15 maja 2024 roku

16 maja 2024 roku

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy

17 maja 2024 godz.16 Podanie informacji o zagrożeniach: oceną niedostateczną, naganą oceną zachowania; nieklasyfikowaniem
11 czerwca 2024 godz.16 Podanie informacji o końcowych ocenach przewidywanych
14 czerwca 2024 Podanie informacji o ocenach końcowych

21 czerwca 2024 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca -31 sierpnia 2024 roku

Ferie letnie