"Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz".     

Jan Kochanowski

W poniedziałek 23 kwietnia br. w auli szkolnej odbył się konkurs, którego głównym celem była promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Uczestnikami akcji były dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III. Każda grupa/klasa miała do przygotowania określone zadanie:

- oddział przedszkolny oraz klasy I - plansze tematyczne;

- klasy II - przygotowanie tekstu i wspólne odśpiewanie piosenki propagującej zdrowy styl życia;

- klasy III - przygotowanie i odegranie krótkiej scenki dotyczącej zdrowego stylu  życia.

Zwycięzców konkursu wyłoniła komisja  w składzie: wicedyrektor szkoły p. Agata Kulus, przedstawiciel Rady Rodziców p. Dominika Kotecka, pielęgniarka szkolna p. Jolanta Bremborowicz oraz pedagog szkolny p. Izabela Ratajczak.

Plansze tematyczne:

I miejsce - klasa Id;

II miejsce - klasa Ib oraz dzieci oddziału przedszkolnego;

III miejsce - klasa Ia oraz klasa Ic.

Piosenki propagujące zdrowy styl życia:

I miejsce - klasa II c;

II miejsce - klasa II a;

III miejsce - klasa II b.

Scenki dotyczące zdrowego stylu życia:

I miejsce - klasa IIId;

II miejsce - klasa IIIa;

III miejsce - klasa IIIc;

IV miejsce - klasa IIIb. 

"W zdrowym ciele zdrowy duch".   Decimus Junius Juvenalis

Podsumowaniem konkursu było wręczenie na ręce wicedyrektora szkoły p. Agaty Kulus pucharu dla Szkoły Podstawowej w Śmiglu za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych w XIX Otwartych Biegach Ulicznych Śmigla.


Zobacz zdjecia w galerii: Promujemy zdrowy styl życia 

 I.R.