Zebrania z rodzicami
11 września 2023
2 października 2023
29 stycznia 2024

Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców:
6 listopada 2023;
18 grudnia 2023;
18 marca 2024;
22 kwietnia 2024;
13 maja 2024