Biblioteka szkolna od dnia 25 maja 2020 r. udostępnia swoje zbiory.
Poniedziałek - klasy I - II
Wtorek - klasy III - IV
Środa - klasy V
Czwartek - klasy VI
Piątek - klasy VII - VIII
Organizacja pracy w bibliotece szkolnej w okresie pandemii.
1.Obsługa czytelników powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Książki zamawiamy z jednodniowym wyprzedzeniem, informując o tym bibliotekarza na e - dzienniku do godz. 15.00, następnie ustalamy z bibliotekarzem godziny wydania książek.
2.Wszyscy korzystający z biblioteki szkolnej wchodzą do budynku wejściem A, zgłaszając pani woźnej cel swojej wizyty.
3.Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachować dystans społeczny - nie należy tworzyć skupisk społecznych, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
4.Zwrócone książki będą odizolowane i poddane kwarantannie.
5.Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest usunięcie takiej okładki.
6.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawicach.
7.Czytelnia szkolna będzie zamknięta i nie będzie wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism w bibliotece.
8.W bibliotece będzie znajdowało się wyznaczone miejsce, w którym będą zwracane książki.
9.Książki zagubione lub zniszczone należy odkupić w ustalonym z bibliotekarzem terminie.
10.Korzystający z biblioteki opuszczają budynek także wejściem A, ograniczając swój pobyt w szkole do niezbędnego minimum, pod żadnym pozorem nie przemieszczamy się w inne rejony szkoły niż korytarz i klatka schodowa prowadząca do biblioteki.

 

Biblioteka:

p. Nel Cichoszewska
p. Agata Kulus

p. Dagmara Piątek

p. Monika Janowicz

 

 Z wizytą w bibliotece - galeria

Wypożyczalnia jest czynna:

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

7:30 – 14:45

Wtorek

7:30 – 14:45

Środa

7:30 – 14:45

Czwartek

7:30 – 14:45

Piątek

7:30 – 13:45

 

Czytelnia jest czynna: 

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

7:30 – 14:30

Wtorek

7:30 – 14:30

Środa

7:30 – 14:30

Czwartek

7:30 – 14:30

Piątek

7:30 – 13:30

 

Wieści z biblioteki:

Nowi czytelnicy

Zerówki w szkolnej bibliotece

Cztery pory roku w wierszu

Realizacja projektu

„Książka moich marzeń”

Warto przeczytać!