W poniedziałek, 18 listopada 2013 roku gościli w naszej szkole:  prezydent Dalton International Roel Rohner  z Holandii i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton pani Katarzyna Dryjas. W spotkaniu z nimi uczestniczyli: dyrektor szkoły Robert Plewka, wicedyrektor pani Agata Kulus, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący wg. założeń pedagogiki  planu daltońskiego:  Dorota Domagała, Iwona Nawrocka, Renata Kamieniarz, Anna Smelkowska oraz w roli tłumacza pani Magdalena Plewka. Wizyta ta była jednym z elementów procesu certyfikacji naszej szkoły. W rozmowach dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły podzielili się z gośćmi doświadczeniami  we wdrażaniu elementów pedagogiki planu daltońskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się na spacer po szkole. Goście mieli możliwość obejrzenia klas, kącików zainteresowań i zabaw. Docenili zaangażowanie dyrektora i nauczycielek w wyposażenie klas organizujących  pracę – tablice zadań tygodniowych, plany dnia, sygnalizatory i inne. Prezydent Dalton International nie krył zadowolenia ze stopnia zaawansowania prac we wdrażaniu planu daltońskiego w naszej szkole.

Nasza prawie dwuletnia praca zaowocowała przyznaniem szkole precertyfikatu szkoły daltońskiej, którego uroczyste wręczenie odbyło się nazajutrz podczas międzynarodowej konferencji „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej” w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

Zdjęcia w galerii: Spotkanie z prezydentem Dalton International

W dniu 8 marca br. w naszej szkole gościliśmy panią Annę Sowińską – konsultanta Polskiego Stowarzyszenia DALTON,  dyrektora jedynej w Polsce Szkoły Daltońskiej ABIS w Łodzi  oraz pana Roberta Sowińskiego  redaktora naczelnego witryny www.plandaltonski.pl, członka zarządu Dalton International, odpowiedzialnego za  Public Relations.

Wizyta była skutkiem  złożenia przez dyrektora naszej szkoły wniosku  o rozpoczęcie procesu certyfikacji w celu uzyskania statusu szkoły daltońskiej i miała charakter konsultacyjny.  W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły pan Robert Plewka, wicedyrektor pani Agata Kulus  i nauczyciele  wprowadzający  „plan daltoński” w pierwszych klasach: Dorota Domagała , Renata Kamieniarz,  Iwona Nawrocka i Anna Smelkowska.

Na początku rozmawialiśmy na temat szkoły, jej charakteru oraz korzyści jakie szkoła i jej uczniowie mogą uzyskać dzięki wprowadzeniu „edukacji systemem daltońskim”. Goście obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez nauczycieli oraz ich portfolia. Następnie, podczas spaceru po szkole, zapoznali się z organizacją przestrzeni w daltońskich klasach, a także zastosowanych rozwiązaniach. W sympatycznych słowach doceniono dotychczasową pracę w zakresie realizacji koncepcji pedagogiki planu daltońskiego i zapewniono o pozytywnej opinii, jaka zostanie przekazana do Polskiego Stowarzyszenia DALTON .

Można powiedzieć, że najważniejszym efektem tych odwiedzin jest upewnienie nas nauczycieli, że to co robimy jest dobre, profesjonalne i właściwie prowadzone. Daje nam to motywację do dalszej pracy.

W czerwcu, podczas kolejnej wizyty odbędą się warsztaty metodyczne.

Zdjecia w galerii: Pierwsza wizyta konsultanta Polskiego Stowarzyszenia DALTON

W roku szkolnym 2012/2013 wdrażamy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w czterech klasach pierwszych innowację pedagogiczną „Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.

Innowacja, zaplanowana na trzyletni okres nauki, realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr56, poz506).

Plan Daltoński został stworzony przez Helen Parkhurst. Jego podstawy po raz pierwszy zostały opublikowane w 1922r. Współcześnie koncepcja ta jest szeroko rozpowszechniona w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Węgrzech. Najstarsza szkoła daltońska działa w Stanach Zjednoczonych.

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się oraz uczenia się we współpracy.

Pomyślne wdrażanie koncepcji Planu Daltońskiego może zaowocować uzyskaniem przez szkołę certyfikatu Szkoły Daltońskiej. Jedyną instytucją w Polsce upoważniona przez Fundację Dalton International do nadawania certyfikatów jest Polskie Stowarzyszenie Dalton. Dyrektor naszej szkoły złożył wniosek o rozpoczęcie dwuletniego procesu certyfikacyjnego.