W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku razem z dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”. Konferencja odbyła się w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Studiów Edukacyjnych.
Od 2012 roku, kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W tym roku było nam szczególnie miło, bo wzięłyśmy udział jako nauczycielki pracujące w Szkole Daltońskiej.
Celem konferencji było: popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej oraz możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.
Uczestników konferencji i wspaniałych gości, a wśród nich Prezesa Dalton International Roela Rohnera , Hansa Wenke , Annemarie Wenke , Tabithe Verhulst powitała Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof.zw.dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska.
Konferencja miała charakter poznawczy i warsztatowy. Na sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali prelekcji:
Kingi Kuszak , prof.dr hab. UAM w Poznaniu – Współczesność i przyszłość jako wyzwanie dla edukacji przedszkolnej ,
Annemarie Wenke Dalton konsultant Wenke Perspectief – Wsłuchiwanie się w głos dziecka ,
Ewy Lewandowskiej , dr Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Edukacja daltońska dla Zrównoważonego Rozwoju.
W części warsztatowej Roel Rohner mówił o Edukacji daltońskiej w XXI wieku , Tabitha Verhulst ( Katholike Dalton School de Globertrotter – Katendrecht , Rotterdam) o Sile nauczycieli , a Hans Wenke – Jak motywować nauczycieli daltońskich.
Część z nas wzięła udział w warsztacie prowadzonym przez Annę Sowińską (konsultanta Stowarzyszenia Dalton) na temat Autonomia , jako podstawa systemu pedagogiki daltońskiej w polskiej szkole. Inni udali się na warsztat do Anny Siemiątkowskiej, nauczycielki daltońskiej Szkoły Podstawowej w Dzbeninie na temat Oceniania kształtującego w planie daltońskim.
Kolejna konferencja za rok. Na pewno się na nią wybierzemy - Dorota Domagała, Katarzyna Grocka, Honorata Jagodzik, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Dominika Rusek, Anna Smelkowska i Magdalena Tomkowiak.

 Dalton Konferencja

W piątek, 20 listopada 2015 roku razem z dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w corocznej konferencji "Edukacja według planu daltońskiego - wiedza i praktyka" w Łodzi.
Od 2012 roku, kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej, nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W 2013 roku gdy konferencja odbywała się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, po raz pierwszy nauczycielki klas pierwszych zaprezentowały swoją pracę według koncepcji Planu Daltońskiego. Również w tym roku wystawione do wglądu w holu Instytutu Europejskiego w Łodzi przywiezione przez nas materiały, cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli szkół z całej Polski. Cieszy nas, że pozytywnie o naszych działaniach wypowiadał się Roel Röhner Prezydent Dalton International (gościł w naszej szkole w 2013 roku).

Dalton   certyfikat

Podczas konferencji kol. Dorota Domagała zaprezentowała wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ilustrując wystąpienie zdjęciami i krótkimi filmami pracy naszych uczniów.
Udział w tegorocznej konferencji był dla nas wyjątkowy, ponieważ na jej zakończenie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas wręczyła Dyrektorowi Robertowi Plewce Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Jest to dla nas bardzo wysokie wyróżnienie, bowiem do tej pory w Polsce funkcjonowała jedna Szkoła Podstawowa ABiS "Szkoła dla dziecka" w Łodzi placówka niepubliczna. Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz Szkoła Podstawowa w Dzbeninie (szkoła ta również w Łodzi otrzymała certyfikat), to dwie szkoły, które jako pierwsze szkoły publiczne w Polsce otrzymały certyfikaty daltońskie. Spoglądając na naszą czteroletnią "przygodę" z Planem Daltońskim można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż właśnie w Łodzi, w Szkole Podstawowej ABiS uzyskałyśmy od Pani Anny Sowińskiej i jej nauczycielek pierwsze wskazówki dotyczące pracy według tej koncepcji i teraz po czterech latach również w Łodzi nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Czy to zakończenie naszych działań? Nie, jest to impuls do dalszej pracy, do doskonalenia warsztatu pracy, do współpracy z nauczycielami którzy chcą realizować swój zawód w sposób twórczy dla dobra dziecka. Wszystkim, którzy nas wspierali składamy serdeczne podziękowania.
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska

W czerwcu, wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończyłyśmy realizację trwającej trzy lata innowacji pedagogicznej "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym".

Innowacją zostały objęte dzieci z czterech klas pierwszych rozpoczynające naukę w szkole w roku szkolnym 2012/2013.

Realizacja zasady indywidualnego podejścia do ucznia, uwzględnianie jego możliwości edukacyjnych, zainteresowań, tempa rozwoju, rozwijanie motywacji oraz twórczej aktywności poznawczej stawia nauczyciela wobec konieczności poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Te poszukiwania stały się podstawą opracowania innowacji pedagogicznej opartej na koncepcji Helen Parkhurst, określanej koncepcją Planu Daltońskiego. Zdecydowałyśmy się na tę koncepcję pedagogiczną, ponieważ nastawienie na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnianie indywidualnych możliwości i zainteresowań, rozwijanie motywacji jest główną zaletą koncepcji planu daltońskiego a jednocześnie są to zadania stawiane przed współczesną szkołą i nauczycielem.

Zmiany organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego rozpoczęłyśmy wprowadzać po półrocznych przygotowaniach od początku roku szkolnego 2012/2013. Już w lutym  2012 roku uczestniczyłyśmy w wizycie studyjnej w pierwszej prywatnej daltońskiej Szkole Podstawowej ABIS w Łodzi, uczestniczyłyśmy w konferencjach, oraz przygotowywałyśmy przestrzeń edukacyjną czyli klasy, korytarze, oraz tworzyłyśmy rozwiązania umożliwiające realizację pracy samodzielnej i swobodnej. Było wiele pytań, problemów i na pewno wiele obaw.

Realizacja postawionych celów była monitorowana oraz sprawdzana  pod koniec roku szkolnego  w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Badania przeprowadzałyśmy metodą sondażu diagnostycznego  i opracowywałyśmy statystycznie. Pozwoliło to upewnić się że nasze odczucia i spostrzeżenia nie są subiektywne. Oczywiście to co najbardziej nas cieszyło, to pełne zadowolenie dzieci. Widziałyśmy to podczas zajęć. Małymi krokami wprowadzałyśmy, a właściwie stwarzałyśmy sytuacje w których nasi uczniowie dostrzegali konieczność wprowadzania  środków dydaktycznych służących realizacji tak zwanych filarów Planu Daltońskiego czyli samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. To nasi uczniowie dostrzegali konieczność tworzenia dyżurów, określali obowiązki dyżurnych, mówili nam jakie zadania, z jakiej tematyki widzieliby najchętniej na kartach pracy, co ich interesuje, czym zajęliby się chętnie podczas pracy samodzielnej. W badaniu ankietowym na zakończenie klasy trzeciej z radością czytałyśmy takie wypowiedzi dzieci : " lubię pracę samodzielna bo mogę uczyć się sam, mogę pomóc koledze albo on mi pomoże", " lubię pracę samodzielną, bo wtedy ustalam co i w jaki dzień chcę robić", " lubię pracę samodzielną bo podobają mi się te zadania", " bo lubię sobie czasami porobić różne rzeczy sama".

Z zadowoleniem czytałyśmy również wypowiedzi rodziców: "Dziecko wraca do domu zadowolone", " Koncepcja planu daltońskiego z początku wywoływała wiele emocji , ponieważ nikt nie wiedział jak to będzie , dzisiaj po tych trzech latach widzę ,że wprowadzenie tej koncepcji spowodowało , że dzieci czują mniej stresów związanego ze szkołą", " Jestem bardzo zadowolona z koncepcji planu daltońskiego. Moje dziecko najbardziej lubi pracować samodzielnie , bo może się wtedy skupić , ma dużo czasu , nikt jej nie przeszkadza. Podoba jej się nagradzanie , które motywuje do dalszej pracy nad sobą tzn. uczeń tygodnia , uczeń miesiąca", " Do szkoły chodzi chętnie, stało się odpowiedzialne i bardziej samodzielne", " Dzieci uczą się samodzielności, co przyda się
w kolejnych etapach życia. Odpowiedzialność, zaangażowanie jest nagradzane co motywuje dzieci do dalszej pracy. Dzięki temu zaczynają same wierzyć w siebie, wzrasta ich wartość i samoocena, co również bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój",
"Jesteśmy zadowoleni. Dziecko również pozytywnie wypowiada się na temat planu daltońskiego. Nauczyciele dobrze pokierowali i nas rodziców a przede wszystkim nasze dzieci. Polecam innym plan daltoński i cieszę się, że moje dziecko mogło pracować w taki sposób przez trzy lata", " Plan daltoński sprawdził się w 100 %. Dzieci przez trzy lata nie nudziły się podczas zajęć. My rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni z tego planu".
 To tylko niektóre z wypowiedzi rodziców. 83% ankietowanych oceniło nasze działania pozytywnie, 12% nie udzieliło odpowiedzi a 5% wyraziło opinię negatywną wskazującą na niezorientowanie rodzica jak dziecko pracuje w szkole a także sugerującą że rodzic nie jest zadowolony z tego że dziecko staje się samodzielne i "wymyka się" spod kontroli rodzica.

Innowacja została zakończona, nasi uczniowie przeszli do klasy czwartej. I cóż dalej?

Od września, rozpoczynają w naszej szkole naukę uczniowie siedmiu klas pierwszych i we wszystkich będzie realizowana koncepcja Planu Daltońskiego. Jesteśmy zadowolone, że koleżanki rozpoczynające pracę w naszej szkole również zdecydowały się pracować według tej koncepcji.

Odwiedzają nas nauczyciele innych szkół i chętnie zapoznają się z naszymi doświadczeniami. Zachęcamy do przeczytania informacji o naszych osiągnięciach  na stronach internetowych:

www.plandaltonski.pl

http://www.plandaltonski.pl/wydarzenia/144-konferencja-daltonska-w-srodzie-wlkp-miedzynarodowe-wydarzenie

http://www.dalton.org.pl/aktualnosci.php?id=24

http://www.dalton.org.pl/aktualnosci.php?id=25

http://daltonroel.blogspot.com/2013/11/new-dalton-initiative-in-poland.html

http://daltonroel.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50

Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska

 

Dnia 2 czerwca 2015 roku grupa nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły panią Bogumiłą Szolc udała się do Szkoły Podstawowej w Śmiglu w celu poznania wdrożonych metod planu  daltońskiego. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły pana Roberta Plewki oraz pań z edukacji wczesnoszkolnej mieliśmy możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych. Dzięki czemu w praktyce zobaczyłyśmy wykorzystanie metod i pomocy dydaktycznych w pracy z uczniem. Bogactwo warsztatu pracy oraz uprzejmość , entuzjazm i efekty oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych  nastawiły nas do podjęcia tego wyzwania w naszej placówce. Wizyta ta przełożyła się na realne osiągnięcia w postaci odnowienia sal lekcyjnych w naszej szkole i dostosowania do potrzeb realizacji planu daltońskiego. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych mają możliwość korzystania z innowacji pedagogicznej przygotowanej przez wychowawców klas pierwszych, co w przyszłości będzie wdrażane na dalszych etapach edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej za przekazaną wiedzę, sugestie i pomysły, które pomogły nam wraz z nowym rokiem szkolnym rozpocząć pracę metoda planu daltońskiego.

Bogumiła Szolc- dyrektor

Beata Cebulska- Kempiak- pedagog

Ewa Dechnik

Justyna Knapp

Anna Machowska

 

Dnia 4 lutego 2015 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole panią Annę Sowińską – konsultanta Polskiego Stowarzyszenia Dalton oraz pana Roberta Sowińskiego, członka zarządu Dalton International, odpowiedzialnego za Public Relations.

Tym razem spotkanie związane było z audytem w ramach procesu certyfikacji. Goście ponownie obejrzeli:

- sale, w których realizowana jest koncepcja planu daltońskiego,

- przestrzenie edukacyjne przed klasami na korytarzu,

- prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielki klas trzecich i ich portfolia.

Pani Anna Sowińska przeprowadziła warsztaty metodyczne. W warsztatach wzięły  udział nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. W ramach procesu certyfikacji odbyło się również szkolenie Rady Pedagogicznej, na której z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji pani Anny Sowińskiej i Roberta Sowińskiego.

Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny doceniono naszą pracę w zakresie realizacji koncepcji pedagogiki planu daltońskiego.

Kierowane pod naszym adresem ciepłe słowa pozwalają wierzyć, że może w niedługim czasie nasza szkoła będzie mogła się szczycić oficjalną nazwą „szkoła daltońska”.

 

W ramach „ Daltońskiej jesieni 2014 w Polsce” odbyły się dwie międzynarodowe konferencje „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka” oraz „Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej”.

19 listopada 2014 roku Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego do udziału w konferencji zaprosił dyrektorów i nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych oraz studentów edukacji elementarnej. Wzięły w niej  udział nauczycielki: Dorota Domagała i Renata Kamieniarz.

20 listopada 2014 roku odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. W konferencji wzięły udział panie: Rozalia Klecha, Barbara Ławniczak, Hanna Mielcarek, Ilona Mueller, Iwona Nawrocka i Anna Smelkowska.

Celem obu  konferencji było: popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej, możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.

Konferencje miały charakter poznawczy i praktyczny. W części warsztatowej każdy uczestnik mógł poznać: sposób aranżacji sali, organizację czasu pracy oraz rodzaj stosowanych pomocy dydaktycznych.

Głównym prelegentem konferencji był prezydent Dalton International Roel Rohner z Holandii. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Edukacja daltońska inspiracją dla nauczycieli i uczniów” oraz „Kompetencje nauczyciela daltońskiego”.

Profesor UAM dr hab. Kinga Kuszak mówiła o samodzielności, współpracy i odpowiedzialności dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie psychologicznym.

O koncepcji edukacji daltońskiej jako drogi do samodzielności i autonomii dziecka opowiedziała uczestnikom pani Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Miłym zaskoczeniem dla nas  było to, że prezydent Dalton International Roel Rohner wymienił wśród najlepszych szkół daltońskich w Polsce między innymi Szkołę Podstawową w Śmiglu.

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej im Konstytucji 3 Maja, w czterech klasach edukacji wczesnoszkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym", której autorkami są D. Domagała, R. Kamieniarz, I. Nawrocka i A. Smelkowska.

W kwietniu bieżącego roku, innowacja ta została zgłoszona do udziału w konkursie organizowanym w ramach Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Konkurs miał charakter ogólnopolski i skierowany był do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

Celem konkursu była popularyzacja i promocja twórczości w edukacji oraz wyłonienie nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, metodyków oraz partnerów szkół propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi.

Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:

- nauczyciel, pedagog, metodyk innowator;

- partner edukacji innowacyjnej;

- szkoła innowacyjna;

- projekt realizowany przez uczniów;

- projekt realizowany przez studentów.

Szkoła Podstawowa w Śmiglu uczestniczyła w konkursie w kategorii "Szkoła innowacyjna" i zajęła I miejsce uzyskując nagrodę Złoty Certyfikat.

29 kwietnia 2014r. odbyło się wręczania nagród konkursowych podczas, którego innowacja "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym", została zaprezentowana uczestnikom Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

certyfikat   113502  113541  114056  114130  certyfikat szkola

W ostatnim tygodniu lutego 2014 r. w naszej szkole gościła doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu pani mgr Karolina Reinhard. Temat dysertacji pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Kwaśnicy brzmi: „Indywidualizacja nauczania w szkole powszechnej. Historia i teraźniejszość problemu.” Pani Karolina relacjonuje swoją wizytę w następujący sposób: „Od początku swojej wizyty w szkole w Śmiglu zostałam przyjęta bardzo serdecznie. Z racji tematu pracy doktorskiej interesuje mnie indywidualizacja nauczania, a więc plan daltoński wpisuje się w tę tematykę bardzo dobrze. Pani Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka oraz Anna Smelkowska – czyli panie pracujące systemem daltońskim były bardzo otwarte, oprowadziły mnie po swoich klasach, pozwoliły uczestniczyć w zajęciach. Samodzielność, samodyscyplina dzieci, a jednocześnie otwartość na współpracę, pomoc kolegom z klasy zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Widać zaangażowanie pań nauczycielek i jednocześnie ich satysfakcję, bo same też są świadome jak współgra taki system pracy z wewnętrznym ja każdego dziecka. Klasy pracują według planu daltońskiego dopiero półtora roku, a dzieci rozumieją jego filozofię i poruszają się w niej intuicyjnie. Jednocześnie panie mają mnóstwo planów na dalszą pracę. Myślę, że warto podkreślić, że Szkoła Podstawowa w Śmiglu to pierwsza szkoła państwowa w Polsce, której klasy pracują systemem daltońskim. Jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować za tak miłe przyjęcie”.

We wtorek, 19 listopada 2013 roku w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Koncepcja Planu Daltońskiego  w edukacji wczesnoszkolnej”. Wzięli w niej udział  dyrektor szkoły Robert Plewka, oraz nauczycielki : Dorota Domagała, Iwona Nawrocka, Renata Kamieniarz i Anna Smelkowska. 

Zgromadzonych blisko 90–ciu uczestników powitali: Prorektor WWSSE  prof. dr hab.  Ireneusz Kubiaczyk  i  Kierownik Zakładu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej prof. dr hab. Maria Burtowy.  O potrzebie samodzielności, odpowiedzialności oraz współpracy dzieci w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym  mówiła  doc. dr Dorota Domagała. Następnie wystąpiła pani Katarzyna Dryjas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Po krótkiej prelekcji wręczyła dyrektorowi naszej szkoły Robertowi Plewce precertyfikat szkoły daltońskiej. Dwa wykłady zaprezentował prezydent Dalton International Roel Rohner z Holandii.  Mówił o edukacji daltońskiej jako inspiracji dla uczniów i nauczycieli, oraz o kompetencjach nauczyciela daltońskiego. Wystąpiła też pani Anna Sowińska –  Dyrektor Szkoły Podstawowej ABiS "Szkoła dla dziecka" przy WSI w Łodzi z certyfikatem International Dalton School.

Bardzo cennym doświadczeniem dla nas  była możliwość zaprezentowania  własnych rozwiązań metodycznych. Przygotowałyśmy prezentację multimedialną o pracy z naszymi klasami i mogłyśmy bezpośrednio odpowiadać na pytania uczestników konferencji. Spotkałyśmy się z dużym uznaniem dla naszej pracy. Wielu nauczycieli z wielkopolskich szkół  jest zainteresowanych wizytą w naszej szkole, gdyż chcieliby na żywo zobaczyć zajęcia  z dziećmi prowadzone wg. koncepcji planu daltońskiego. 

Zdjęcia w galerii: Międzynarodowa konferencja „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej” w Środzie Wielkopolskiej