W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku razem z dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”. Konferencja odbyła się w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Studiów Edukacyjnych.
Od 2012 roku, kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W tym roku było nam szczególnie miło, bo wzięłyśmy udział jako nauczycielki pracujące w Szkole Daltońskiej.
Celem konferencji było: popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej oraz możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.
Uczestników konferencji i wspaniałych gości, a wśród nich Prezesa Dalton International Roela Rohnera , Hansa Wenke , Annemarie Wenke , Tabithe Verhulst powitała Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof.zw.dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska.
Konferencja miała charakter poznawczy i warsztatowy. Na sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali prelekcji:
Kingi Kuszak , prof.dr hab. UAM w Poznaniu – Współczesność i przyszłość jako wyzwanie dla edukacji przedszkolnej ,
Annemarie Wenke Dalton konsultant Wenke Perspectief – Wsłuchiwanie się w głos dziecka ,
Ewy Lewandowskiej , dr Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Edukacja daltońska dla Zrównoważonego Rozwoju.
W części warsztatowej Roel Rohner mówił o Edukacji daltońskiej w XXI wieku , Tabitha Verhulst ( Katholike Dalton School de Globertrotter – Katendrecht , Rotterdam) o Sile nauczycieli , a Hans Wenke – Jak motywować nauczycieli daltońskich.
Część z nas wzięła udział w warsztacie prowadzonym przez Annę Sowińską (konsultanta Stowarzyszenia Dalton) na temat Autonomia , jako podstawa systemu pedagogiki daltońskiej w polskiej szkole. Inni udali się na warsztat do Anny Siemiątkowskiej, nauczycielki daltońskiej Szkoły Podstawowej w Dzbeninie na temat Oceniania kształtującego w planie daltońskim.
Kolejna konferencja za rok. Na pewno się na nią wybierzemy - Dorota Domagała, Katarzyna Grocka, Honorata Jagodzik, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Dominika Rusek, Anna Smelkowska i Magdalena Tomkowiak.

 Dalton Konferencja