prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2021 / 2022

Wiesława Skoracka - przewodnicząca

Małgorzata Wawrzyniak - z-ca przewodniczącej

Agnieszka Nitkowska-Ławniczak - sekretarz

Iwona Paul - skarbnik

członkowie prezydium:

Kamila Józefczak

Magdalena Kraczewska

Paulina Matyja 

 

mail do kontaktu:  radarodzicow@sp.smigiel.pl