prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2022 / 2023

Wiesława Skoracka - przewodnicząca

Piotr Błaszkowski - z-ca przewodniczącej

Małgorzata Wawrzyniak - sekretarz

Iwona Paul - skarbnik

członkowie prezydium:

Paulina Matyja 

Agnieszka Nitkowska-Ławniczak

Dawid Tomaszewski

 

 

mail do kontaktu:  radarodzicow@sp.smigiel.pl