Rok szkolny 2022/2023

 

1. Zarządzenie Burmistrza Śmigla w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - plik pdf do pobrania

2. Zarządzenie Burmistrza Śmigla w sprawie wzorów wniosku oraz zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel - plik pdf do pobrania

Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej - plik pdf do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - plik pdf do pobrania

Klauzula informacyjna - plik pdf do pobrania

Potwierdzenie woli - plik pdf do pobrania.