Dnia 2 czerwca 2015 roku grupa nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły panią Bogumiłą Szolc udała się do Szkoły Podstawowej w Śmiglu w celu poznania wdrożonych metod planu  daltońskiego. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły pana Roberta Plewki oraz pań z edukacji wczesnoszkolnej mieliśmy możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych. Dzięki czemu w praktyce zobaczyłyśmy wykorzystanie metod i pomocy dydaktycznych w pracy z uczniem. Bogactwo warsztatu pracy oraz uprzejmość , entuzjazm i efekty oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych  nastawiły nas do podjęcia tego wyzwania w naszej placówce. Wizyta ta przełożyła się na realne osiągnięcia w postaci odnowienia sal lekcyjnych w naszej szkole i dostosowania do potrzeb realizacji planu daltońskiego. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych mają możliwość korzystania z innowacji pedagogicznej przygotowanej przez wychowawców klas pierwszych, co w przyszłości będzie wdrażane na dalszych etapach edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej za przekazaną wiedzę, sugestie i pomysły, które pomogły nam wraz z nowym rokiem szkolnym rozpocząć pracę metoda planu daltońskiego.

Bogumiła Szolc- dyrektor

Beata Cebulska- Kempiak- pedagog

Ewa Dechnik

Justyna Knapp

Anna Machowska