Nauczyciele: 


Piotr Andrynowski – fizyka, informatyka
Iwona Baranowska – język polski
Mateusz Boroń - wychowanie fizyczne
Nel Cichoszewska - nauczyciel biblioteki
Krzysztof Chudak - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Aldona Cichocka – matematyka
Rozalia Dekiert - edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Domagała – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy
Olga Domagała - nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Grocka - edukacja wczesnoszkolna, logopedia 
Honorata Jagodzik – nauczyciel wspomagający
Agnieszka  Jankowska - edukacja wczesnoszkolna
Monika Janowicz - historia, informatyka,
Renata Kamieniarz - edukacja wczesnoszkolna
Iwona Kamińska – nauczyciel świetlicy
Lidia Kaźmierczak - język angielski
Paulina Klecha - język angielski
Olga Konys - pedagog, psycholog
Marzena Kowalczyk – nauczyciel świetlicy
Marlena Kowalska - język angielski
Agata Kulus – język polski
Barbara Ławniczak - edukacja wczesnoszkolna
Anna Maćkowiak - matematyka
Aneta Matuszczak - chemia
Karol Marciniak - wychowanie fizyczne
Agnieszka Matuszkowiak – język angielski
Alina May - Siejak - nauczyciel świetlicy, język niemiecki
Hanna Mielcarek– edukacja wczesnoszkolna
Filip Michałkowski - religia
Ilona Mueller – edukacja wczesnoszkolna
Olena Nowak - edukacja wczesnoszkolna
Anna Nowicka - język angielski
Joanna Pawlicka – język polski
Edward Pawlicki - informatyka, geografia, matematyka
Barbara Perz – matematyka
Barbara Piekarska - biologia, informatuka, geografia
Dagmara Piątek - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel biblioteki
Magdalena Plewka  – język angielski
Robert Plewka - wychowanie fizyczne
Hanna Portala – język polski, nauczyciel biblioteki
Żaneta Prajs - religia
Ryszard Primel – wychowanie fizyczne
Alicja Przybyłek – plastyka
Dominika Rusek – biologia, przyroda, zajęcia rewalidacyjne
Ilona Rząsa - historia, wos, język polski
Krystyna Schulz – przyroda, edukacja wczesnoszkolna
Joanna Skrzypczak - matematyka, informatyka
Anna Smelkowska - edukacja wczesnoszkolna
Joanna Spalony - edukacja wczesnoszkolna
Hanna Spławska - Dobroń - geografia
Danuta Strzelczyk – wychowanie fizyczne
Izabella Szablewska – doradca zawodowy
Kinga Szczerbal – matematyka,
Wiktoria Szejn – język angielski 
Agnieszka Szmytowicz - język polski
Monika Szudra – religia, wychowanie do życia w rodzinie, historia
Małgorzata Szymańska – muzyka, plastyka
Ewelina Świdzińska – nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający
Piotr Świdziński - informatyka
Marta Tomczak – terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Michał Tomczak – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
Magdalena Tomowiak-Habernik - edukacja wczesnoszkolna
Izabela Wajske - pedagog szkolny
Andrzej Weber – wychowanie fizyczne
Rita Wielińska – język niemiecki
Aldona Wleklik - religia
Iwona Włoch – matematyka, informatyka
Monika Włoch - język polski
Jolanta Wojciechowska - logopeda
Magdalena Woś - język polski
Magdalena Zimniak - edukacja wczesnoszkolna
Dorota Żak - edukacja wczesnoszkolna