SZANOWNI PAŃSTWO! RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW!

Od pewnego czasu obserwujemy, że coraz więcej osób dorosłych wchodzi do budynku szkoły.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przyprowadzanie uczniów do budynku szkoły i odbieranie również sprzed szkoły- wzorem lat ubiegłych. Nasza prośba jest motywowana przede wszystkim względami bezpieczeństwa uczniów pozostawionych pod naszą opieką. Nie jest możliwym, aby znać rodziców i dziadków blisko tysiąca uczniów, a co za tym idzie, nie możemy wykluczyć, że na terenie szkoły znajdą się osoby niepowołane do odbioru dzieci.
Rodziców, Opiekunów, którzy mają potrzebę kontaktu z nauczycielami czy wychowawcami, prosimy, aby kierowali się do wejścia „A” (tzw. głównego wejścia ) i tam pani w portierni odnotuje Państwa wejście na teren szkoły, ponieważ każde wejście osoby postronnej na teren szkoły jest monitorowane pod kątem bezpieczeństwa uczniów.

Robert Plewka
dyrektor szkoły