Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1 września 2021 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

10 grudnia 2021 Podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2022 Wystawienie ocen półrocznych

17 - 30 stycznia 2022 roku

 Ferie zimowe

1 września 2021 - 30 stycznia 2022  I półrocze
31 stycznia - 24 czerwca 2022  II półrocze

14 - 19 kwietnia 2022 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

13 maja 2022 Przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

24 maja 2022 roku

25 maja 2022 roku

26 maja 2022 roku

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy

10 czerwca 2022 Podanie informacji o końcowych ocenach przewidywanych
15 czerwca 2022 Podanie informacji o ocenach końcowych

24 czerwca 2022 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

25 czerwca -31 sierpnia 2022 roku

Ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne: