Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1 września 2022 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 20 grudnia 2022 Podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 20 stycznia 2023 Wystawienie ocen półrocznych

30 stycznia - 13 lutego 2023 roku

 Ferie zimowe

1 września 2022 - 30 stycznia 2023  I półrocze
31 stycznia - 23 czerwca 2023 II półrocze

6 - 11 kwietnia 2023 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

 maja 2023 Przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

23 maja 2023 roku

24 maja 2023 roku

25 maja 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy

 czerwca 2023 Podanie informacji o końcowych ocenach przewidywanych
czerwca 2023 Podanie informacji o ocenach końcowych

23 czerwca 2023 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

24 czerwca -31 sierpnia 2023 roku

Ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne: