Zebrania z rodzicami
12 września 2022
 3 października 2022
19-20 stycznia 2023
kwietnia 2022 - tylko dla rodziców klas VIII

Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców:
14 listopada 2022;
grudnia 2022;
 marca 2023;
kwietnia 2023