Zebrania z rodzicami
13 września 2021 
4 października 2021
13 stycznia 2021
11 kwietnia 2022 - tylko dla rodziców klas VIII

Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców:
8 listopada 2021;
6 grudnia 2021;
7 marca 2022;
25 kwietnia 2022