ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30-15.30

 nauczyciele:

p. Ewelina Świdzińska

p. Marzena Kowalczyk

p. Iwona Kamińska 

p. Alina Gromnicka - Tańska

p. Alina May-Siejak, p. Iwona Nawrocka, p. Małgorzata Szymańska, p. Dorota Żak, 

 male logo_swietlicy   

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin dowożenia 

Deklaracja do świetlicy

Plan odwozów 

Dowozy szkolne

 
swietlik

certyfikat świetlica